Iran: Regional Policy After 2005 Cover Image
  • Price 4.00 €

Iran: polityka regionalna po roku 2005
Iran: Regional Policy After 2005

Author(s): Przemysław Osiewicz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Iran niezmiennie przyciąga uwagę światowych mocarstw ze względu na swe strategiczne położenie, a także bogate złoża surowców, przede wszystkim ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Po drugiej wojnie światowej wpływy brytyjskie zostały stopniowo zastąpione przez wpływy amerykańskie. Szach Mohammad Reza Pahlawi prowadził proamerykańską politykę, która umożliwiała napływ kapitału oraz dynamiczną modernizację Iranu. Sytuacja zmieniła się w 1979 r., gdy obalenie szacha doprowadziło do zmian ustrojowych.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 3
  • Page Range: 19-34
  • Page Count: 16
  • Language: Polish