Reviews and Notes Cover Image

Reviews and Notes
Reviews and Notes

Author(s): Agnieszka Bieńczyk-Missala, Katarzyna Żukrowska, Przemysław Osiewicz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Ewa Latoszek: Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania (European Integration. Mechanisms and Challenges) (Katarzyna Żukrowska) Adam Szymański: Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji (Between Islam and Kemalism. The Problem of Democracy in Turkey) (Przemysław Osiewicz) Grażyna Michałowska: Problemy ochrony praw człowieka w Afryce (The Issues of Human Rights Protection in Africa) (Agnieszka Bieńczyk-Missala) Notes

  • Issue Year: 17/2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 99-117
  • Page Count: 19
  • Language: English