Alexandru Lupeanu Melin, Editor at “Solia Satelor” from Cluj Cover Image

Alexandru Lupeanu Melin, redactor la „Solia Satelor” din Cluj
Alexandru Lupeanu Melin, Editor at “Solia Satelor” from Cluj

Author(s): Claudia Magda Barabas-Laszlo
Subject(s): Cultural history, Local History / Microhistory, Political history, Social history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Accent Publisher
Keywords: Solia Satelor; popular magazine; national emancipation; Greek-Catholic bishopric; magazine editor; the Romanian nation;

Summary/Abstract: Solia Satelor a fost o gazetă de factură poporală, scrisă pentru țărani, apărută la Cluj timp de doi ani, între 1 ianuarie 1912 și 22 decembrie 1913. Pe întreaga durată a apariției sale, „Solia Satelor” a manifestat o poziție critică față de evenimentele economico-sociale, politice sau culturale, ziarul situându-se pe poziții naționale ferme, apărând interesele legitime ale poporului român din Transilvania. Întreaga activitate desfășurată de Alexandru Lupeanu la „Solia Satelor”, pusă în slujba idealului national, era menită să mențină mereu trează conștiința neamului, spiritul românesc activ, să păstreze vie flacăra culturii, a limbii, care să permită conservarea și dezvoltarea ființei naționale. Aceasta, în condițiile unei aspre politici de deznaționalizare, de persecuții și procese politice, de violări flagrante ale libertăților publice, de amestec direct în viața culturală, școlară, bisericească a autorităților dualiste.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 30
  • Page Range: 255-266
  • Page Count: 12
  • Language: Romanian