Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937): a mentor of national culture Cover Image

Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937): un mentor al culturii naționale
Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937): a mentor of national culture

Author(s): Claudia Magda Barabas-Laszlo
Subject(s): Cultural history, Local History / Microhistory, Recent History (1900 till today), History of Education, 19th Century
Published by: Accent Publisher
Keywords: ASTRA; journalism; cultural mentor; people enlightenment; militancy; patriotism;

Summary/Abstract: Realizată în mare pe baza fondului documentar existent la Arhivele Statului din Cluj-Napoca, această schiță monografică prezintă informații prețioase legate de viața și activitatea patriotului blăjan Alexandru Lupeanu-Melin. Cunoscut și apreciat de contemporani îndeosebi prin rodnica-i activitate scriitoricească și didactică, Alexandru Lupeanu s-a remarcat cu pregnanță și ca un subtil gazetar, un îndrăzneț luptător cu condeiul și fapta pentru cauza națiunii române, a împlinirii dezideratelor sale sociale și naționale, ocupând un loc bine definit în publicistica militantă românească. Născut în localitatea Fărău, județul Alba în anul 1887, Lupeanu urmează școala primară în satul Ciuci, iar studiile gimnaziale și liceale le termină în Blaj, oraș de care va fi legat pentru totdeauna, slujindu-l cu un rar devotament până la sfârșitul vieții. După terminarea liceului, Alexandru Lupeanu se înscrie la Seminariul teologic din Blaj, apoi urmează Facultatea de litere și filozofie din Budapesta pe care o continuă ulterior în Cluj. Alexandru Lupeanu debutează în domeniul literar prin proză, scrierile sale fiind publicate în „Revista politică și literară” din Blaj și în „Răvașul” din Cluj. În continuare ajunge să colaboreze la peste 20 de ziare și reviste românești din Ardeal și din întreaga țară, iar în cele din urmă ajungând director al gazetei „Unirea poporului” din Blaj între anii 1919-1937. Alexandru Lupeanu scrie aproximativ 32 de cărți care cuprind schițe, povestiri, poezii și teatru. Din 1922 el este ales membru al Societății scriitorilor români. Îmbinând în personalitatea sa virtuțile educatorului devotat școlii, timp de 20 de ani ca dascăl la școala civilă de fete din Blaj, ale ziaristului intransigent și atașat poporului său, ale luptătorului național și social, Lupeanu a semănat încredere în viitorul neamului românesc la a cărui prosperitate economică și culturală și-a adus o contribuție valoroasă.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 22-23
  • Page Range: 95-109
  • Page Count: 15
  • Language: Romanian