Reviews and Notes Cover Image
  • Price 1.50 €

Reviews and Notes
Reviews and Notes

Author(s): Jerzy Tomaszewski, Katarzyna Żukrowska, Marta Kołodziejczyk
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Henryk Szlajfer: Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji. Kategorie—analiza—kontekst porównawczy (Shortcuts. Economic nationalism in Latin America and Central and Eastern Europe in the era of first globalization. Categories —analysis—comparative context) (Jerzy Tomaszewski) 134 Jerzy Zajadło: Dylematy humanitarnej interwencji (Dilemmas of humanitarian intervention) (Marta Kołodziejczyk) 139 Kazimierz Starzyk (ed.): Gospodarcze sąsiedztwo Polski (Economic neighbourhood of Poland) (Katarzyna Żukrowska) 142 Dorota Heidrich-Hamera: Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych. Aspekty prawne i praktyka (International protection of internal refugees. Legal aspects and practice) (Iwona Wyciechowska)

  • Issue Year: 15/2006
  • Issue No: 3
  • Page Range: 134-155
  • Page Count: 22
  • Language: English