Continuity and Change in the Church. Christian Journey Across Human Cultures Cover Image

Continuity and Change in the Church. Christian Journey Across Human Cultures
Continuity and Change in the Church. Christian Journey Across Human Cultures

Author(s): Piotr Kopiec
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: Church; continuity; change; culture; Christianity; ecumenism;

Summary/Abstract: Zagadnienie ciągłości i zmiany w Kościele ściśle łączy się z problemem kultury i pytaniem, jak dalece chrześcijaństwo ma podejmować dialog z kulturą ludzką. Kultura w życiu społecznym pełni fundamentalną rolę, obejmując systemy wartości, idei, wzorów zachowań i norm, przez które człowiek rozpoznaje rzeczywistość. Misja Kościoła, by być zrozumiała i skuteczna, musi więc dokonywać się w kulturze, wykorzystując tworzoną przez nią rzeczywistość symboliczną. Dlatego też Kościół powołany jest do uczestnictwa w kulturze, wykorzystując ją jako narzędzie ewangelizacji i ujmując ją jednocześnie jako zadanie. Kultura, jako rzeczywistość społeczna, podobnie jak społeczeństwa jest w ciągłym ruchu i podlega ciągłym przemianom. W konsekwencji więc, Kościół musi dostosowywać swą misję do zmieniających się warunków. Ciągłość jest więc spleciona ze zmianą, w ten sposób, że zmiany Kościoła zapewniają ciągłość jego misji. Jako rzeczywistość teandryczna, Kościół podąża więc ku Królestwu Bożemu przez historię i kultury.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 14
  • Page Range: 45-52
  • Page Count: 8
  • Language: English