The cross-border Hungarian language versions of the language of the majority's political system: the example of Romania and Ukraine Cover Image

A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája
The cross-border Hungarian language versions of the language of the majority's political system: the example of Romania and Ukraine

Author(s): János Péntek, Gizella Szabómihály, István Csernicskó
Subject(s): Social Sciences
Published by: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbsegkutató Intézet

Summary/Abstract: A kisebbségi magyar közösségek hosszú távú fennmaradása szempontjából a nyelvmegtartás meghatározó. Ez pedig csak akkor érhetõ el, ha a magyar nyelv nem szorul vissza a magánéletbe, hanem pozíciói megmaradnak és erõsödnek a nyilvános nyelvhasználati színtereken is. Az már az 1990-es évek elsõ felében egyértelmûvé vált: a hagyományos értelemben vett nyelvmûvelés eszközei nem alkalmasak arra, hogy érdemben befolyásolják a magyar nyelv státusát, helyzetét Magyarországon kívül. A magyar nyelv helyzetére, státusára, használati körére érdemben a nyelvpolitikai és nyelvtervezési döntések lehetnek hatással. Ám a Magyarországgal szomszédos országokban a magyarok kisebbségi közösséget alkotnak, a nyelvpolitika és nyelvtervezés azonban jellemzõen olyan tevékenységek, melyek az államok vagy állami kontroll alatt álló intézmények hatásköre. Ezzel párhuzamosan, vagy nem ritkán ezzel ellentétes irányban hatnak az egyes civil mozgalmak, társadalmi vagy politikai szervezetek saját nyelvpolitikai törekvései, nyilván annak következtében, hogy mások a többségi és a kisebbségi közösségek céljai és törekvései.

  • Issue Year: 21/2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 3-36
  • Page Count: 34
  • Language: Hungarian