Where takes the "Gypsy Road"? Hungarian-speaking Roma in Transcarpathia Cover Image

Merre visz a „cigány út”? Magyar anyanyelvû cigányok Kárpátalján
Where takes the "Gypsy Road"? Hungarian-speaking Roma in Transcarpathia

Author(s): József Molnár, István Csernicskó , László Braun
Subject(s): Social Sciences
Published by: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbsegkutató Intézet

Summary/Abstract: Demográfusok, népességföldrajzi szakemberek, politikusok és felelõs értelmiségiek egyaránt gyakran foglalkoznak a magyarság népességszámának fogyásával. A Kárpát-medence magyar népessége körében valóban kisebb-nagyobb csökkenést regisztráltak a legutóbbi népszámlálások a régió valamennyi államában. A magyar anyanyelvûek számának folyamatos csökkenése ellenére meglehetõsen kevés figyelem jut azonban egy olyan, etnikai jegyei miatt a „látható kisebbség” kategóriájába tartozó csoportra, amely a Kárpát-medence valamennyi államában jelen van: a magyar anyanyelvû cigányságra. Jelen írás célja, hogy Kárpátalja vonatkozásában ismertesse a magyar anyanyelvû cigány népesség demográfiai és iskolázottsági jellemzõit, valamint szerepüket a magyar tannyelvû iskolai hálózat hosszú távú fenntartásában. Külön kitérünk arra is, a magyar lakta területeken hogyan szervezik meg a romák számára az oktatást, illetve milyen roma programjai vannak a helyi kisebbségi magyar társadalmi, politikai, kulturális és/vagy egyházi szervezeteknek, intézményeknek.

  • Issue Year: 21/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 44-95
  • Page Count: 52
  • Language: Hungarian