Negation strategies in english and lithuanian Cover Image

Neigimo raiška anglų ir lietuvių kalbose
Negation strategies in english and lithuanian

Author(s): Violeta Kalėdaitė, Ieva Bastienė
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Akademinio supratimo sunkumai

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojamos leksinės ir gramatinės neigimo raiškos priemonės anglų ir lietuvių kalbose, siekiant nustatyti bendras neigimo raiškos tendencijas. Neigimas sudaro priešpriešą teigimui ir dėl savo gramatinės raiškos yra laikomas žymėtu tos priešpriešos nariu. Empirinių neigimo raiškos duomenų analizei buvo panaudotas sulygiagretintas daugiau kaip 335 tūkst. žodžių apimties tekstynas, pasinaudojant programinės įrangos „ParaConc“ ir „AntConc 3.2.1“ teikiamomis galimybėmis. Tekstyno duomenų analizė atskleidė, kad anglų kalbos rašytiniuose tekstuose sintetinis neigimo būdas (no-negation) dažnesnis nei analitinis (not-negation). Beveik pusę sintetinio neigimo atvejų sudaro formos su afiksais. Tyrimas taip pat parodė, kad neigimas lietuvių kalboje, kuri turi tik sintetinį neigimą, pasireiškia net keturis kartus dažniau nei anglų. Be to, neigimui reikšti lietuvių kalboje randama įvairesnių lingvistinių vienetų (įvardžių, prieveiksmių ir dalelyčių).

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 58
  • Page Range: 201-221
  • Page Count: 22
  • Language: English
Toggle Accessibility Mode