LANGUAGE-SPECIFIC EXISTENTIAL SENTENCE TYPES: A CASE STUDY OF LITHUANIAN  Cover Image

SAVITAS LIETUVIŲ KALBOS EGZISTENCINIŲ SAKINIŲ TIPAS – BKI KONSTRUKCIJA
LANGUAGE-SPECIFIC EXISTENTIAL SENTENCE TYPES: A CASE STUDY OF LITHUANIAN

Author(s): Violeta Kalėdaitė
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Straipsnyje aptariamos sintaksinės ir semantinės bendraties junginių su esaties veiksmažodžiu ypatybės. Remdamasi egzistencinių sakinių analizės principais, taikomais šio tipo sakiniams anglų kalboje nagrinėti, autorė siūlo tradicinėje lietuvių kalbotyroje neišryškintą šios konstrukcijos interpretaciją. BKI konstrukcija susideda iš trijų privalomų elementų: bazinio veiksmažodžio būti formos, k-žodžio (kada, kam, kur, etc.) ir bendraties. Šios konstrukcijos ypatumus pabrėžė jau J.Jablonskis, kurio dėmesį patraukė netradicinė veiksnio raiška. Išnagrinėjusi konstrukcijos sintaksinės struktūros bei atskirų elementų gramatinės raiškos ypatybes, autorė apibrėžia ją kaip savitą lietuvių kalbos egzistencinio sakinio sintaksinį variantą.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 59(3)
  • Page Range: 128-137
  • Page Count: 9
  • Language: English