[Recenzja]: Salezjańskie Szkoły Rzemieślnicze w Oświęcimiu 1914-1971. Kronika, oprac. i wyd. Waldemar Witold Żurek SDB, Lublin 2018, ss. 200 Cover Image

[Recenzja]: Salezjańskie Szkoły Rzemieślnicze w Oświęcimiu 1914-1971. Kronika, oprac. i wyd. Waldemar Witold Żurek SDB, Lublin 2018, ss. 200
[Recenzja]: Salezjańskie Szkoły Rzemieślnicze w Oświęcimiu 1914-1971. Kronika, oprac. i wyd. Waldemar Witold Żurek SDB, Lublin 2018, ss. 200

Author(s): Adam Leśniak
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life, Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 111
  • Page Range: 475-477
  • Page Count: 3
  • Language: Polish