Translation - Crossing the Boundaries Cover Image

Przekład – przekraczanie barier
Translation - Crossing the Boundaries

Author(s): Maria Piotrowska
Subject(s): Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Keywords: bariera; Kapuściński; przekład; punkt widzenia; przekładoznawstwo; tłumaczenie

Summary/Abstract: Teza, iż tłumaczenie jest przekraczaniem barier i rozumieniem innych punktów widzenia jest pretekstem do rozważań na temat wielowymiarowości przekładu – jego aspektu psychologicznego i natury socjologiczno-kulturowej. Ponieważ sam proces tłumaczenia ulega różnym transformacjom, zmienia się również pole i charakter badań nad przekładem, od ponad półwiecza budujących nową dyscyplinę naukową. Celem analizy jest nakreślenie sceny tych badań z tłumaczem, według Kapuścińskiego, w roli głównej oraz zrozumienie, w jaki sposób w procesie tłumaczenia przekraczamy barierę niezrozumienia i pokonujemy ograniczenia wynikające z języka, tekstu i kontekstu, a także jak przekładoznawstwo przekracza ograniczenia swojego zasięgu i przekształca się w związku ze zmianami cywilizacyjnymi i zawodowymi. Z socjologicznego punktu widzenia, dostrzeżemy także, w jaki sposób tłumaczenie, które jest mediacją kulturową, zmienia mikro- i makro-pejzaże ludzkiej komunikacji w kontekście tłumaczeń środowiskowych. Tak więc tłumaczenie jest swoistym poznawaniem – innych niż własny – punktów widzenia, poszerzaniem horyzontów poznawczych, pogłębianiem świadomości i aktem komunikacji – przekraczaniem barier intelektualnych i społeczno-kulturowych.

  • Issue Year: 10/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 199-208
  • Page Count: 10
  • Language: Polish