NATIONAL RESILIENCE  ̶  STRATEGIC OPTION OF STATE ACTORS TO ADAPT TO HYBRID THREATS Cover Image

REZILIENȚA NAȚIONALĂ – OPȚIUNE STRATEGICĂ DE ADAPTARE A ACTORILOR STATALI LA AMENINȚĂRILE DE TIP HIBRID
NATIONAL RESILIENCE ̶ STRATEGIC OPTION OF STATE ACTORS TO ADAPT TO HYBRID THREATS

Author(s): Cristian Bărbulescu
Subject(s): Politics, Security and defense, Military policy
Published by: Carol I National Defence University Publishing House
Keywords: război hibrid; amenințări hibride; strategie hibridă; securitate națională; reziliență națională;

Summary/Abstract: Accentuarea caracterului hibrid în conduita agresivă a actorilor statali și non-statali determină creșterea gradului de complexitate a amenințărilor de securitate emergente. Evoluțiile înregistrate în conflictele și crizele de securitate recente indică tendința agresorilor de a desfășura acțiuni ostile simultan, pe multiple paliere operaționale, împotriva vulnerabilităților identificate la nivelul țintelor acestora. În acest context, consolidarea rezilienței naționale poate reprezenta o opțiune viabilă de răspuns în fața amenințărilor în spectrul hibrid. În lucrarea de față sunt prezentate sintetic tendințele care favorizează conduita hibridă în mediul de securitate la nivel global și regional, atributele esențiale ale amenințărilor hibride, precum și dimensiunile de consolidare a rezilienței naționale la aceste tipuri de acțiuni.

  • Issue Year: 69/2018
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 32-41
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian