NATIONAL RESILIENCE TO HYBRID THREATS AND THE SECURITY CULTURE. A FRAMEWORK OF ANALYSIS Cover Image

REZILIENȚA NAȚIONALĂ LA AMENINȚĂRILE HIBRIDE ȘI CULTURA DE SECURITATE. UN CADRU DE ANALIZĂ
NATIONAL RESILIENCE TO HYBRID THREATS AND THE SECURITY CULTURE. A FRAMEWORK OF ANALYSIS

Author(s): Teodor Frunzeti, Cristian Bărbulescu
Subject(s): Military policy, Politics and society, Peace and Conflict Studies
Published by: Carol I National Defence University Publishing House
Keywords: amenințări hibride; război hibrid; reziliență națională; cultură de securitate; vulnerabilitate; fake news;

Summary/Abstract: Lucrarea de față prezintă, în prima parte, aspecte referitoare la emergența formelor (hibride) de manifestare a amenințărilor de securitate, prin descrierea factorilor care determină și favorizează evoluțiile de acest tip în interiorul sistemului internațional. Ulterior, pornind de la aceste elemente specifice, argumentăm necesitatea unei noi abordări centrate pe reziliență în gestionarea amenințărilor de acest gen. Abordarea pe care o susținem pune în centru statul-națiune – cu diferitele sale elemente constitutive (instituții publice, societatea civilă și infrastructura critică) – și relevă câteva direcții de acțiune care pot fi utile, pe dimensiunea de promovare a culturii de securitate, în proiectarea unui model conceptual al rezilienței naționale la amenințări hibride.

  • Issue Year: 66/2018
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 16-26
  • Page Count: 11
  • Language: Romanian