HYBRID CONDUCT DETERMINATIONS IN THE CURRENT INTERNATIONAL SYSTEM AND THE NEW TYPES OF THREATS DERIVED FROM EMERGENT CONFLICTS Cover Image

DETERMINĂRI ALE CONDUITEI HIBRIDE ÎN SISTEMUL INTERNAȚIONAL ACTUAL ȘI NOILE TIPURI DE AMENINȚĂRI DERIVATE DIN CONFLICTELE EMERGENTE
HYBRID CONDUCT DETERMINATIONS IN THE CURRENT INTERNATIONAL SYSTEM AND THE NEW TYPES OF THREATS DERIVED FROM EMERGENT CONFLICTS

Author(s): Cristian Bărbulescu, Teodor Frunzeti
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Carol I National Defence University Publishing House
Keywords: sistem internațional multipolar; conflicte emergente; actor statal; actor nonstatal; amenințare hibridă.

Summary/Abstract: Evoluțiile recente din mediul de securitate global – precum criza din Ucraina și resurgența fenomenului terorist de factură fundamentalistislamică – au reaprins dezbaterile în mediile de analiză specializate în domeniul relațiilor internaționale și studiilor de securitate pe tema reconfigurării sistemului internațional și apariției unor schimbări revoluționare în practica războiului modern. Lucrarea de față evidențiază dintr-o perspectivă a teoriei relațiilor internaționale cum anume competiția geostrategică modelează formele hibride de manifestare a agresivității în relațiile dintre actorii sistemului internațional. În esență, vom arăta cum confruntările dintre actori sunt influențate de tendințele de remodelare și reașezare manifeste în sistemul internațional și vom evidenția faptul că acțiunile hibride și difuze, situate la limita dintre pace și război, reprezintă pentru puterile emergente o formă de contestare a influenței polului dominant la nivel global (scopul fiind de legitimare a multipolarității în sistemul internațional)

  • Issue Year: 63/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 7-17
  • Page Count: 11
  • Language: English, Romanian