Fe/Male Performance Cover Image

Fe/Male Performance
Fe/Male Performance

Author(s): Agata Szuba
Subject(s): Sociology of Art
Published by: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Keywords: DRAG QUEEN; LGBT; PERFORMANCE; ACTOR; IN DRAG; MALE, FEMALE; TRANSITION;  AKTOR; IN DRAG; MĘSKI; KOBIECY; PRZEISTOCZENIE

Summary/Abstract: Gender to płeć kulturowa, a performans odnoszący się do gender ukazuje zróżnicowane wcielenia artystów, w zależności od płci, odpowiadarównież na pytanie, kim w sytuacji realizacji performansu jest mężczyzna i kobieta. Popkultura w ostatnim czasie niejednokrotnie kwestionujeten podział natury człowieka na dwie płcie. W dobie mediatyzacji obrazu,otwartego dostępu do Internetu i tym samym ciągle rosnącej potrzebyaktualizacji informacji człowiek zyskał wolność, by móc samodzielnie definiować siebie i swoją tożsamość. Artysta ma w tej dziedzinie wzmocnione możliwości ekspresji, mogąc odnosić się do świata zastanego i różnorodnie go interpretować. Manipuluje więc swoim wizerunkiem, odnoszącsię do ról społecznych narzucanych osobom odmiennych płci. Na przestrzeni lat płeć stała się produktem ideologicznym dzięki wielotorowym ruchom artystycznym związanym ze środowiskami LGBT+ (z ang. Lesbian,Gay, Bisexual, Transgender+) i zaczęła być wynikiem indywidualnej decyzji człowieka – najbliższej jego poczuciu identyfikacji. Artysta mógł zatemkreować różne tożsamości i zależnie od sytuacji wcielać się w każdą z nich.Postać drag queen na przestrzeni lat odbierana była jako karykaturalna, co wiązało się ze stereotypem mężczyzny ubranego w przejaskrawiony w wyrazie kobiecy strój, z którym nierzadko nie mógł sobie poradzić nascenie. Dzięki ekscentrycznym kostiumom, zabawie w nocnych gejowskichklubach sukcesywnie artyści LGBT skupiali na sobie uwagę mediów. Postaćdrag queen, choć z pozoru nachalna wizualnie, jest istotna w kontekście przemilczania i pozornej nieobecności tematów związanych z gender. Kumulujew sobie wiele męskich i kobiecych tożsamości pojawiających się na scenie,ale przede wszystkim wyraża w przeróżnych odsłonach postać kobiecą.Banalne przedstawienie z udziałem drag queen zyskało na sile dzięki rosnącemu zainteresowaniu środków masowego przekazu, nie tylko jako rozrywka dla oglądających je środowisk homoseksualnych, ale również jakociekawy problem dla heteroseksualnego widza chcącego poznać specyfikętego kuriozum. Opisując zatem zjawisko drag queen należy rozważyć fakt,czy dotyczy ono wyłącznie środowiska homoseksualistów oraz społecznejdebaty na jego temat, czy może mogłoby być potraktowane jako inspiracjadla szerokiego kręgu artystów. Świat mody projektuje kolekcje na użytekwystępów „nocnych ptaków”, angażując performerów do występów nawybiegu, a artyści muzycy wprowadzają drag na scenę podczas swoichkoncertów, jednak oba zabiegi służą wyłącznie uatrakcyjnieniu danegowydarzenia. Jak dotąd, było kilka przykładów wprowadzenia postaci dragqueen w świat sztuki, jednak w jego ramach funkcjonowały one jedyniew charakterze interesującej ciekawostki.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 27
  • Page Range: 164-179
  • Page Count: 16
  • Language: English