Lisý, Ján et al.: Economics in the New Economy Cover Image

Lisý, Ján a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike
Lisý, Ján et al.: Economics in the New Economy

Author(s): Marcer Novák, Zuzana Brinčíková
Subject(s): Review
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 04
  • Page Range: 403-405
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak