Macroeconomic Context of Convergence of the Slovak Economy – Zuzana  Brinčíková Cover Image

Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenska k euro-zóne – Zuzana Brinčíková
Macroeconomic Context of Convergence of the Slovak Economy – Zuzana Brinčíková

Author(s): Zuzana Brinčíková
Subject(s): Review
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 58/2010
  • Issue No: 03
  • Page Range: 322-324
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak