Res Gestae. Historical Journal. Cover Image

Res Gestae. Czasopismo historyczne.
Res Gestae. Historical Journal.

Publishing House: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Subject(s): History
Frequency: 2 issues
ISSN: 2450-4475
Status: Active

  • 2015
  • 2016
  • Issue No. 1
  • Issue No. 2
  • Issue No. 3
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo "Res Gestae" utworzono w 2015 i stanowi kontynuację  periodyków "Prace historyczne" (1962-1999) oraz "Studia historica" (2000-2013) wydawanych przez przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (dawniej= Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Pedagogiczna).