Guarding the Theater of Inconsistencies - on several, not just theatrical attempts to read Tadeusz Różewicz's

Na straży Teatru Niekonsekwencji - o kilku, nie tylko teatralnych, próbach czytania "Straży porządkowej" Tadeusza Różewicza
Guarding the Theater of Inconsistencies - on several, not just theatrical attempts to read Tadeusz Różewicz's "Straż porządkowa" ("Security Guard")

Author(s): Maria Berkan-Jabłońska
Subject(s): Literary Texts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 280-291
  • Page Count: 12
  • Language: Polish