Reading Literature Cover Image

Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
Reading Literature

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Philosophy, Language and Literature Studies, Literary Texts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2299-7458
Online-ISSN: 2449-8386
Status: Active

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Editorial board

Tomasz Bocheński (UŁ),
Krystyna Barkowska (Daugavpils Universitāte, Łotwa),
Grażyna Borkowska (IBL PAN),
Jacek Brzozowski (UŁ),
Margreta Grigorova (St. Ciriland St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria),
Danuta Künstler-Langner (UMK),
Roman Krzywy (UW),
Anna Legeżyńska (UAM),
Bogdan Mazan (UŁ),
Krystyna Płachcińska (UŁ),
Wiesław Pusz (UŁ),
Zofia Rejman-Pietrzykowska (UW),
Dorota Siwicka (IBL PAN),
Marie Sobotková (Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska),
Teresa Świętosławska (UŁ),
Barbara Wolska (UŁ)