Pages of Gračanica Chronicle (from April 23 to November 1 of 2013.) Cover Image

Listovi gračaničkog kalendara – od 23. 4. do 8. 11. 2013. godine
Pages of Gračanica Chronicle (from April 23 to November 1 of 2013.)

Author(s): Omer Hamzić
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Gračanica; Tuzlanski kanton; Bosna i Hercegovina

Summary/Abstract: Ovo je hronološki pregled ključnih događaja koji su obilježili period od 15.5.-1.11.2014. na širem području općine Gračanica (Bosna i Hercegovina) u društveno-političkom životu, u oblasti privrede, kulture, sporta, itd. Sadrži osnovne podatke koji mogu biti putokaz za buduća istraživanja raznih aspekata života na ovom području.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 36
  • Page Range: 175-182
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian