The Sound and the ‘Soundscape’ in the Oral History  Recordings – Technical and Research Issues Cover Image

Dźwięk i krajobraz dźwiękowy w nagraniach historii mówionej – zagadnienia techniczne i badawcze
The Sound and the ‘Soundscape’ in the Oral History Recordings – Technical and Research Issues

Author(s): Anna Maciąg, Seweryn Lipiński
Subject(s): Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: historia mówiona; nagrania; dźwięk; krajobraz dźwiękowy; oral history; recordings; sound; soundscape

Summary/Abstract: Celem artykułu jest analiza dźwięku w nagraniach historii mówionej w trzech aspektach. W pierwszej i drugiej części przyjrzymy się temu, co wpływa na jakość nagrań audio, o co osoba nagrywająca może zadbać, aby nagranie miało jak najlepszą jakość, a co wymyka się naszej kontroli. Poruszone zostaną tu kwestie techniczne dotyczące sprzętu oraz kontroli dźwięku podczas nagrania. W trzeciej części opracowania przyjrzymy się temu, co tworzy tzw. krajobraz dźwiękowy nagrania i jakie możliwości interpretacyjne on przed nami otwiera.The work aim is to describe and reflect on the sound in the oral history recording in three aspects. First, we discuss what affects the quality of audio recordings, and what we can take care of to ensure to get best quality. It will also be discussed what escapes our control. The technical issues regarding equipment and sound control during the recording will be discussed here. In the third part of the work, we will look at what creates the so-called ‘soundscape’ of the recording and what interpretation possibilities it opens for us.

  • Issue Year: X/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 176-182
  • Page Count: 7
  • Language: English