International Conference “Bulgarian Linguistic Symposium” Cover Image

Международна конференция „Българистични езиковедски четения“
International Conference “Bulgarian Linguistic Symposium”

Author(s): Venera Dimitrova
Subject(s): Language and Literature Studies, Philology
Published by: Факултет по славянски филологии, Софийски университет »Св. Кл. Охридски«
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 178-180
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian