Youth and Church in Italy: “Divorce” Already or “Separation”? Cover Image

Młodzież i Kościół we Włoszech – już „rozwód” czy „separacja”?
Youth and Church in Italy: “Divorce” Already or “Separation”?

Author(s): Bogdan Stańkowski
Subject(s): Social Sciences
Published by: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Issue Year: 22/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 235-240
  • Page Count: 6
  • Language: Polish