REVIEWS Cover Image

RECENZJE
REVIEWS

Author(s): Bogdan Stańkowski, Dariusz Adamczyk, Piotr Krakowiak, Anna Królikowska
Subject(s): Christian Theology and Religion, Education, Geography, Regional studies, Recent History (1900 till today), Theology and Religion, History of Education, Health and medicine and law, Family and social welfare, 19th Century, Book-Review, History of Religion
Published by: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego (TNFS)
Keywords: book review; education; street education; Church; faith; health; family; cancer; social work; religious education; Russia; Europe; 19th century; 20th century;

Summary/Abstract: 1. Review of: Andrea Zampetti, La strada educativa. Un approccio sistemico al lavoro educativo di strada (tłum. własne z j. włoskiego: Wychowanie dzieci ulicy. Podejście systemowe do streetworkingu), LAS, Roma 2016, ss. 324; ISBN 978-88-213-1265-6. Review by: Bogdan Stańkowski 2. Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. ks. Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski OFMConv, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 261, ISBN: 978-83- 8061-009-5. Review by: Dariusz Adamczyk 3. Sabina Pawlas-Czyż, Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną, Akapit, Toruń 2018, ss. 292, ISBN 978-83-63955-54-0. Review by: Piotr Krakowiak 4. Религиозное образование в России и Европе в конце XIX – начале XX века [Edukacja religijna w Rosji i Europie pod koniec XIX i na początku XX wieku], red. E. Tokareva, M. Inglot, Wyd. Rosyjskiej Akademii Humanistycznej, Petersburg 2016, ss. 268. Review by: Anna Królikowska

  • Issue Year: 39/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 235-245
  • Page Count: 11
  • Language: Polish