COMMENTARY OF SURAH AL-FATIHA Cover Image

لفاتحـةســورةتفسـيرحليليفسيرموذج
COMMENTARY OF SURAH AL-FATIHA

Author(s): Muhammed Aydın
Subject(s): Islam studies, Semantics, Hermeneutics, Sociology of Religion
Published by: Sakarya üniversitesi
Keywords: Surah; Explanation;

Summary/Abstract: Bu çalışmada önce Kur’ân tefsiri için müfessirlerin başvurdukları tefsir metotlarını kısaca tanıtmaya çalışıyoruz. Daha sonra Kur’ân-ı Kerîm’in doğru anlaşılması için âyetlerdeki lâfızların mâna, belâgat, kıraat, münâsebet vb. yönlerden araştırılmasını öngören bir tefsir çeşidi olan “Tahlili Tefsir” metoduyla Fatiha Sûresi’ni tefsir ediyoruz. Araştırmanın Fatiha Sûresi’ni esas alması, bu sûrenin avâm-havas demeden herkes tarafından bilinmesi ve sık okunmasıyla ilgilidir. Böylece diğer sûrelerin anlaşılması noktasında da bu saha ile ilgilenenler için bir örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Bu sûrenin tefsirini burada yaparken çok uzun veya çok kısa tefsirden kaçınılmış olup, daha fazla fayda temin ettiği göz önünde bulundurularak özellikle orta uzunlukta bir tefsir olmasına dikkat edilmiştir.

  • Issue Year: 4/2002
  • Issue No: 5
  • Page Range: 7-26
  • Page Count: 20
  • Language: Arabic