REFLECTIONS ON EVENTS AND APPLIED STUDY OF THE QURAN Cover Image

تأمالت في المناسبات ودراسة تطبيقية من القرآن الكريم
REFLECTIONS ON EVENTS AND APPLIED STUDY OF THE QURAN

Author(s): Muhammed Aydın
Subject(s): Islam studies, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Sakarya üniversitesi
Keywords: Reflections on events; applied study of the Quran;

Summary/Abstract: Bu çalışmada Kur’an ilimleri arasında yer alan “münasebet ilmi” tanıtılmaya çalışılmaktadır. Makalede münasebet ilminin önemi ve faydaları belirtildikten sonra İslam alimlerinin bu ilim hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşlerine ve bu ilim çerçevesinde Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak ortaya konulan temel kaidelere yer verilmiştir. Daha sonra ayetler arasındaki münasebet, ayet içi münasebet, surelerin başları ve sonları arasındaki münasebet vb. konular, Razî ve Ebu Hayyan gibi bu ilmin otoriteleri sayılan müfessirlerin eserlerinden örnekler seçilerek açıklanmaya ve bu bağlamda konunun Kur’an’ın anlaşılması noktasındaki rolüne vurgu yapılmaya çalışılmıştır.

  • Issue Year: 10/2008
  • Issue No: 17
  • Page Range: 25-45
  • Page Count: 21
  • Language: Arabic