Officium Defunctorum in Polish after the Second Vatican Council in the light of the study by Dolores Monika Nowak PDDM Cover Image

Officium Defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II w świetle opracowania Dolores Moniki Nowak PDDM
Officium Defunctorum in Polish after the Second Vatican Council in the light of the study by Dolores Monika Nowak PDDM

Author(s): Piotr Wiśniewski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Review
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: Officium Defunctorum; Second Vatican Council;

Summary/Abstract: Sobór Watykański II był przełomowym wydarzeniem w życiu Kościoła katolickiego w XX w. Spośród wielu dokumentów wypracowanych przez ojców soborowych jednym z najbardziej doniosłych okazała się Konstytucja o Liturgii świętej Sacrosanctum concilium, która dając możliwość posługiwania się w liturgii językami narodowymi, dokonała swego rodzaju rewolucji w dotychczasowym sposobie sprawowania kultu (nr 113).

  • Issue Year: XXIV/2018
  • Issue No: 52
  • Page Range: 575-582
  • Page Count: 8
  • Language: Polish