Reports and reviews Cover Image

Sprawozdania i recenzje
Reports and reviews

Author(s): Piotr Wiśniewski, Mateusz Rafał Potoczny, Dolores Monika Nowak, Michał Guzek, Henryk Nadrowski , Dariusz Kwiatkowski, Waldemar Bartocha, Radosław Błaszczyk, Iwona Kopacz, Erwin Mateja
Subject(s): Christian Theology and Religion, Music, Conference Report, Book-Review
Published by: Uniwersytet Opolski

Summary/Abstract: Erwin Mateja - Ex oriente lux? Liturgie Kościołów wschodnich i zachodnia kultura (Sympozjum AKL, Wiedeń, 3‒7 wrzesień 2018 r.) Iwona Kopacz - Sprawozdanie z 54. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Częstochowa, 11–13 września 2018 r.) Radosław Błaszczyk - Sprawozdanie z XXXII Sympozjum Liturgicznego Sakrament małżeństwa drogą uświęcenia (Ląd nad Wartą, 19 października 2018 r.) Waldemar Bartocha - Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ojczyzna w liturgii” (WT UKSW, 14 XI 2018 r.) Dariusz Kwiatkowski - Sprawozdanie z konferencji „Współczesne Chrystologie IX. Chrystus w liturgii” (Kalisz, 16–17.11.2018 r.) Henryk Nadrowski - Per Artem ad Deum podczas SacroExpo 2017 (Kielce, 12–14 czerwca 2017 r.) Michał Guzek - Sprawozdanie z Festiwalu Muzyki Sakralnej (Warszawa 4–10 czerwca 2018 r.) Dolores Monika Nowak - Sprawozdanie z XIX Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Gościkowo-Paradyż, 18–20.09.2018 r.) Mateusz Rafał Potoczny - Fagerberg David W., Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, tłum. Laura Bugaj, Kraków: Dominikański Ośrodek Liturgiczny 2018, 410 s., aneks, indeks, ISBN 978-83-943784-4-8. Mateusz Rafał Potoczny - Porosło Krzysztof, Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego, t. I, Kraków: eSPe 2016, 253 s., bibliogr., słownik, ISBN 978-83-7482-786-7. Mateusz Rafał Potoczny - Orkisz Szymon, Servite Domino! Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Tyniec: Wydaw. Benedyktynów 2018, 447 s., bibliogr., spis rysunków, słownik, ISBN 978-83-7354-738-4. Mateusz Rafał Potoczny - Krzysztof Porosło, Robert. J. Woźniak (red.), Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Kraków: WAM 2018, 568 s., indeks, ISBN 978-83-277-1597-5. Mateusz Rafał Potoczny - Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego, t. I: Adwent, red. Andrzej Demitrów, Biskupów: „Ordo et Pax” 2018, 252 s., ISBN 978-83-950641-2-8. Piotr Wiśniewski - Kinga Krzymowska-Szacoń (red.), Twórczość kompozytorów słowiańskich I połowy XX wieku. Zagadnienia wybrane, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 230, ISBN 978-83-8061-516-8. Piotr Wiśniewski - Maria Szymanowicz, Polska bibliografia organów, t. III, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2018, s. 232, ISBN 978-83-7847-496-8. Piotr Wiśniewski - Johann Leopold Kunerth, Pange lingua. Kompozycje na chór i orkiestrę. Partytura, Tomasz Jasiński (wyd.), Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2018, s. 218, ISMN 979-0-69313-124-2.

  • Issue Year: XXIV/2018
  • Issue No: 52
  • Page Range: 583-623
  • Page Count: 41
  • Language: Polish