The role of the telecommunications market in the strategy of creating a Single Digital Market of the European Union Cover Image

Rola rynku telekomunikacyjnego w strategii tworzenia jednolitego cyfrowego rynku Unii Europejskiej
The role of the telecommunications market in the strategy of creating a Single Digital Market of the European Union

Author(s): Maciej Czaplewski
Subject(s): National Economy, Supranational / Global Economy, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: rynek telekomunikacyjny; jednolity cyfrowy rynek UE; gospodarka cyfrowa;

Summary/Abstract: Rozwijająca się gospodarka cyfrowa i społeczeństwo informacyjne zmieniają uwarunkowania gospodarcze i społeczne. Z tego względu rodzi się potrzeba kształtowania jednolitego cyfrowego rynku UE (JCR UE). Stwarza to z kolei konieczność weryfikowania dotychczas sformułowanych wyzwań wobec rynku telekomunikacyjnego (RT) UE. Podstawowe cele artykułu sprowadzają się do przedstawienia głównych założeń strategii tworzenia JCR UE i ukazania roli RT w tworzeniu JCR UE, zaprezentowania obecnego stanu RT UE, ukazania głównych inicjatyw podejmowanych w obszarze RT, służących tworzeniu JCR UE, oraz przybliżenia stanu realizacji inicjatyw podjętych w obszarze RT. W nawiązaniu do przyjętych celów w artykule stawia się pytania badawcze dotyczące głównych powodów tworzenia JCR UE oraz sposobu oceny dotychczasowych przekształceń RT.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 539
  • Page Range: 40-50
  • Page Count: 11
  • Language: Polish