MREL vs. Polish banking sector. Cover Image

MREL a polski sektor bankowy
MREL vs. Polish banking sector.

Author(s): Magdalena Kozińska
Subject(s): Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: MREL; wymogi kapitałowe; fundusze własne; zobowiązania kwalifikowane; stabilność finansowa; bezpieczeństwo banków;

Summary/Abstract: W wyniku pokryzysowych modyfikacji przepisów regulujących działalność banków objęto je nowym wymogiem w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych. Został on wprowadzony, aby zapewnić źródła finansowania strat banku na wypadek jego upadłości. Celem artykułu jest przybliżenie zasad określania wymogu MREL oraz ocena jego wpływu na banki działające w Polsce. Dla jego osiągnięcia zaprezentowane zostaną najważniejsze przepisy dotyczące kalkulacji MREL (w tym przyjęte przez BFG). W dalszej części artykułu zostaną przedstawione ogólne informacje na temat sektora bankowego w Polsce, szacunkowe wielkości wymogu MREL (dla wybranych banków działających w Polsce, ocenianych przez KNF jako systemowe). Na podstawie dostępnych danych wyliczono także potencjalne niedobory instrumentów finansowych zaliczanych do spełnienia wymogu, które banki będą musiały zniwelować, aby spełnić wymagania w zakresie MREL.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 531
  • Page Range: 253-265
  • Page Count: 13
  • Language: Polish