Annotations. Bibliography Cover Image

Glosy. Bibliografia
Annotations. Bibliography

Author(s): Michal Ďurčo, Ivan Kamenec, Radka Palenčárová
Subject(s): Museology & Heritage Studies, History of Law, Economic history, Social history, Interwar Period (1920 - 1939), Book-Review, Transport / Logistics
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Book review; personal cars; Slovakia; car industry; inter-war period; Slovak law; Prešov; museum;

Summary/Abstract: The review of: -JANČURA, Mikuláš. OSOBNÝ AUTOMOBILIZMUS NA SLOVENSKU V ROKOCH 1918 – 1938. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, 170 s. ISBN 9788081525568. -VOZÁR, Jozef. VÝZNAMNÍ SLOVENSKÍ PRÁVNICI – VLADIMÍR FAJNOR. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2017, 223 s. ISBN 9788022416009. -KUŠNÍR, Jozef (ed.). NOVÉ OBZORY 33. Prešov v priestore a čase. Prešov: Krajské múzeum v Prešove, 2017, 248 s. ISBN 9788089952007.

  • Issue Year: 67/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 181-186
  • Page Count: 6
  • Language: Slovak