Consultancy on Textbook Language Cover Image

Савјетовање о језику уџбеника
Consultancy on Textbook Language

Author(s): Blažo Miličević
Subject(s): Language studies, Psycholinguistics, School education, Post-War period (1950 - 1989), Conference Report
Published by: Institut za jezik
Keywords: conference report; textbook language; child's speech; psycho-linguistics; communicating language; poetic language; scientific language;

Summary/Abstract: Завод за уџбенике и наставна средства из Београда (Сектор за научноистраживачке и стручноаналитичке послове) организовао je 21. и 22. децембра 1976. године Савјетовање о језику уџбеника. Савјетовање je одржано y Београду, y Дому инжињера и техничара.

  • Issue Year: 6/1977
  • Issue No: 1
  • Page Range: 61-64
  • Page Count: 4
  • Language: Croatian, Serbian