Phraseologisms in Teaching Cover Image

Фразеологизми у настави
Phraseologisms in Teaching

Author(s): Blažo Miličević
Subject(s): Lexis, School education, Phraseology
Published by: Institut za jezik
Keywords: phraseology; school education; lexical exercise; phrasemes; word "duša";

Summary/Abstract: У програмима за основну школу (и школе средњег усмјереног образованна) налазе се три наставна подручја у оквиру наставног предмета српскохрватски/хрватскосрпски језик: књижевност, граматика с правописом и култура (усменог и писменот) изражавања. Свако наставно подручје има своје програмске садржаје, који се реализују примјеном посебних наставних метода, и дидактичких поступака.

  • Issue Year: 14/1985
  • Issue No: 4
  • Page Range: 211-217
  • Page Count: 7
  • Language: Croatian