DER HAUSIERER. DECONSTRUCTING THE STORY THROUGH METANARRATION AND THE PROCEDURE OF NARRATIVE REDUCTION Cover Image

DER HAUSIERER. DIE DEKONSTRUKTION DER GESCHICHTE DURCH DIE METANARRATION UND DAS VERFAHREN DER NARRATIVEN REDUKTION
DER HAUSIERER. DECONSTRUCTING THE STORY THROUGH METANARRATION AND THE PROCEDURE OF NARRATIVE REDUCTION

Author(s): Anđelka Ž. Krstanović
Subject(s): Austrian Literature, Theory of Literature
Published by: Filološki fakultet, Nikšić
Keywords: Der Hausierer; Peter Handke;

Summary/Abstract: Ханткеов роман Der Hausierer (Торбар), објављен 1967. године, анализирали смо у односу на поступак деконструкције традиционалних приповједних модела а он је спроведен путем метанарације и поступка наративне редукције. Деконструкција традиционалних приповједних модела читаоцу је пласирана на подлози криминалистичког романа. Теоретски дијелови као метанаративни ниво који претходе причи разбијају илузију, а сама прича сведена је на њене формалне елементе, односно садржајно је испражњена. На тај начин читаоцу је наметнуто да се суочи са структуром приповједног модела, а не причом.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 20
  • Page Range: 141-156
  • Page Count: 16
  • Language: German