Citizen virtues in local community. Between social credibility and disloyalty Cover Image

Cnoty obywatelskie w lokalnej społeczności. Między społeczną wiarygodnością i wiarołomnością
Citizen virtues in local community. Between social credibility and disloyalty

Author(s): Marek S. Szczepański
Subject(s): Social Sciences
Published by: EUROREG - Uniwersytet Warszawski, Regional Studies Association - Sekcja Polska
  • Issue Year: 2/2001
  • Issue No: 04
  • Page Range: 5-23
  • Page Count: 19
  • Language: Polish