Bosnia and Herzegovina 1992-1995. in German Sources and Literature. Draft of Research Project Cover Image

Bosna i Hercegovina 1992-1995. u njemačkim izvorima i literaturi. Nacrt projekta istraživanja
Bosnia and Herzegovina 1992-1995. in German Sources and Literature. Draft of Research Project

Author(s): Zijad Šehić
Subject(s): Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Bosnia and Herzegovina; 1992-1995; German source and literature; war; breakdown of Yugoslavia;

Summary/Abstract: Nakon smrti Josipa Broza 1980. na njemačkom govornom području sa velikom pažnjom praćena su zbivanja u SFR Jugoslaviji. Uglavnom su predstavljena u publicistici, sadržavajući najvećim dijelom futurističke predstave i scenario koji se deceniju kasnije ostvario.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 36
  • Page Range: 181-189
  • Page Count: 9
  • Language: Bosnian