Dostoevsky: Polyphony or Disharmony? Cover Image

Достојевски: полифонија или дисхармонија?
Dostoevsky: Polyphony or Disharmony?

Poetics and Composition of Demons

Author(s): Nebojša Lazić
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Russian Literature
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Приштини
Keywords: Dostoyevsky; Bakhtin; poetics; composition; polyphony; letters

Summary/Abstract: У раду смо истраживали поетику и композицију романа Зли дуси Ф. М. Достојевског. Пратили смо рецепцију књижевних остварења Достојевског у руској књижевној критици у 19. и 20. веку. Уочили смо да су савременици Достојевског били много критичнији према његовом раду, него што је то био случај са критичарима у 20. веку. Посебну пажњу посветили смо књизи М. Бахтина Проблеми поетике Достојевског, јер је она послужила као основа за тумачење Достојевског на Западу. Приметили смо да је Бахтин механички пренео термин полифоније из теорије музике и применио га на литерарно дело Ф. М. Достојевског.Бахтиново објашњење како је термин полифонија искористио као метафору, слично као што је поступио с термином хронотопа, чини нам се посебно проблематичним. Методологија науке о књижевности захтева да се опис књижевног дела мора дати на епистемолошки вишем степену, метајезиком а не језиком саме књижевности. Уколико се то ипак учини, добија се логичка таутологија која нам не пружа одговор на постављено питање него нас држи у кругу незнања.

  • Issue Year: 49/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 3-23
  • Page Count: 21
  • Language: Serbian