THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL PUBLIC LAW DOCTRINE IN YUGOSLAVIA (PART 2) Cover Image

РАЗВОЈ ДОКТРИНЕ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ
THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL PUBLIC LAW DOCTRINE IN YUGOSLAVIA (PART 2)

Author(s): Slobodan Milenković
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, International Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
  • Issue Year: XXIII/1983
  • Issue No: 23
  • Page Range: 73-78
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian