Albanology in the Works of Yugoslav Researchers and Some of Its Problems Cover Image

Albanistika u radovima jugoslovenskih naučnika i neki njeni problemi
Albanology in the Works of Yugoslav Researchers and Some of Its Problems

Author(s): Idriz Ajeti
Subject(s): Pragmatics, Historical Linguistics, Comparative Linguistics, Albanian Literature, Philology
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Albanian; Albanology; Yugoslav researches; linguistics; comparative studies;

Summary/Abstract: Ovaj kratak pregled onoga što je postignuto u jugoslovenskoj albanistici obuhvata period od kraja prošlog veka do naših dana. A to je vreme kada indoevropske komparativne studije uzimaju snažan zamah po evropskim lingvističkim središtima. Interesovanje za albanološke lingvističke probleme može se pratiti u radovima pojedinih jugoslovenskih naučnika koji u svojim naučnim prilozima posebnu pažnju poklanjaju albanološkim problemima, ističući pri tom osobenosti arbanaškog jezika, koji igra značajnu ulogu u razrešavanju brojnih ključnih pitanja u balkanskoj lingvistici. [...]

  • Issue Year: 1978
  • Issue No: 17
  • Page Range: 137-147
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian