The Significance of Slavic-Balkan and Caucasian Traditions in Studying Old Slavic Religion (I) Cover Image

Značaj slovensko-balkanske i kavkaske tradicije u proučavanju stare slovenske religije (I)
The Significance of Slavic-Balkan and Caucasian Traditions in Studying Old Slavic Religion (I)

Author(s): Špiro Kulišić
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Ethnohistory, Ancient World, Sociology of Religion, History of Religion
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Balkans; tradition; Slavic religion; beliefs; ancient Slavic society;

Summary/Abstract: U svom sintetičkom pregledu religioznih vjerovanja i običaja u slovenskih naroda Kazimir Mošinski je izvršio brojna poređenja i pokazao da su se neka vjerovanja i neki običaji potpunije sačuvali u balkanskih Slovena. U stvari, često se radi o analognim običajima u raznih slovenskih naroda, koji se međusobno dopunjuju i objašnjavaju, ali u nakim bitnim pitanjima čini se da balkansko-slovenski materijal daje ponekad veće mogućnosti za istraživanje porijekla, značenja i uloge pojedinih običaja i vjerovanja. Uz to, posebne mogućnosti u proučavanju stare religije slovenskih naroda pružaju i neke značajne kavkasko-balkanske podudarnosti, na koje su takođe ukaizali mnogi naučnici ili su ih i detaljnije obradili. U cjelini, zbog posebnih uslova u kojima se razvijala — između mediteranske tradicije (koja se ispoljava i u kulturi balkanskili starinaca) i na drugoj strani skitsko-sarmatske i finsko-altajske tradicije — narodna religija balkanskih Slovena, nekim svojim osobenostima, bez sunmje ima poseban značaj u proučavanju religije slovenskih naroda. [...]

  • Issue Year: 1973
  • Issue No: 10
  • Page Range: 189-212
  • Page Count: 24
  • Language: Bosnian