High technologies as carriers of values in bringing up a small child Cover Image

Wysokie technologie jako nośniki wartości w wychowaniu małego dziecka
High technologies as carriers of values in bringing up a small child

Author(s): Martyna Siembida
Subject(s): Social Sciences, Education, Communication studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: high technologies; values; pre-school child

Summary/Abstract: The issue related to the role of media in the life of a child is important due to the rapid development of modern technologies. Currently, technological innovations accompany people in every area of life, which is why they take on more importance than before. Early child’s contact with various types of media and the effects of their interaction are observed not only among children at school, but also among pre-school children or even younger ones. Due to the more frequent, free access to the media, special emphasis is placed today on bringing children into the world of values. Therefore, the main purpose of the contents was to determine whether the media as a carrier of values affect children’s upbringing in adult opinions, including teachers and parents. It was also important to determine whether the media help children understand and accept new values or pose a threat to their development, which will be presented in this study. Problematyka związana z rolą mediów w życiu dziecka jest istotna ze względu na szybki rozwój współczesnych technologii. Obecnie nowości technologiczne towarzyszą człowiekowi w każdej dziedzinie życia, dlatego nabierają one większego znaczenia niż dotychczas. Wczesny kontakt dziecka z różnego typu mediami oraz skutki ich oddziaływań obserwuje się nie tylko u dzieci w szkole, ale również wśród dzieci w wieku przedszkolnym lub nawet młodszych. W związku z tym, że coraz częściej dzieci mają swobodny dostęp do multimediów szczególnie dzisiaj akcentuje się wprowadzanie dzieci w świat wartości. Dlatego głównym celem przedstawionych treści było ustalenie czy media jako nośnik wartości mają wpływ na wychowanie dziecka według opinii dorosłych, w tym nauczycieli i rodziców. Istotne było również określenie czy media pomagają dzieciom zrozumieć i przyjąć dane wartości czy stanowią zagrożenie dla ich rozwoju, co zostanie zaprezentowanew niniejszym opracowaniu.

  • Issue Year: IX/2018
  • Issue No: 3 (24)
  • Page Range: 201-216
  • Page Count: 16
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode