Report of the “National Scientific Conference on Innovations in Finance, Banking and Insurance – Theory and Practice. Mathematical, Econometric and Computer Methods,” Wisła, 8-10 November 2017 Cover Image

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe”, Wisła, 8-10 listopada 2017 roku
Report of the “National Scientific Conference on Innovations in Finance, Banking and Insurance – Theory and Practice. Mathematical, Econometric and Computer Methods,” Wisła, 8-10 November 2017

Author(s): Anna Pyka, Aleksandra Nocoń, Anna Sroczyńska-Baron
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 46/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 153-155
  • Page Count: 3
  • Language: Polish