Before the war Cover Image
  • Price 5.90 €

Przedwojnie
Before the war

Author(s): Andrzej Chojnowski, Agnieszka Dębska
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Liczne kryzysy, które wstrząsały Europą w pierwszych latach XX wieku (w tym dwie wojny bałkańskie – w 1912 i 1913 roku), zapowiadały nadejście poważniejszego przesilenia. Na ziemiach polskich oczekiwano go z niepokojem, ale i nadzieją. Prasa polska trzech zaborów – mimo zróżnicowanych warunków co do swobody wypowiedzi – prowadziła otwartą dyskusję na temat perspektyw kraju po ponad stu latach od utraty państwa. Politycy różnych opcji tworzyli wobec nadciągającego konfliktu zbrojnego rozmaite, często sprzeczne scenariusze. Jeden wszakże miał być punkt dojścia wszystkich tych projektów – niepodległa Polska. W stulecie tamtych wydarzeń – pierwszej połowy 1914 roku – przedstawiamy obraz polskiego społeczeństwa u progu wielkiej zmiany.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 78
  • Page Range: 2-23
  • Page Count: 22
  • Language: Polish