Reports with tapping Cover Image
  • Price 4.50 €

Raporty z dobijania
Reports with tapping

Author(s): Agnieszka Dębska
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Wyklęci – nie uznali końca II wojny światowej i wystąpili zbrojnie przeciw drugiemu – po nazizmie – zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli nie tylko przeciw potężnym siłom nowego agresora (i sowieckim, i peerelowskim), ale też wobec jego skutecznej propagandy. Gdy Polskę zalała fala sowietyzmu, stawali się wojskiem bez państwa i nadziei na wsparcie; walczyli bez szans na zwycięstwo. Tragiczny los żołnierzy, bijących się o ojczyznę, której coraz mniej, potęgowany był przez kolejne fałszerstwa władzy: referendum ’46, wybory ’47... Od wiosny 1947 zaczęto regularnie dobijać podziemie. Wielokrotnie w poprzednich numerach (zob. „Karta” 4, 10, 11, 14, 18, 27, 36, 43) ogłaszaliśmy relacje powojennych „leśnych”. Świadectwa te stały się punktem wyjścia książki Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944–63 (red. Marta Markowska), przygotowanej wspólnie z Fundacją Niepodległości oraz Instytutem Pamięci Narodowej, w którego oddziałach została przeprowadzona szeroka kwerenda źródłowa. Przedstawiamy wybór dokumentów z IPN-u, w większości niepublikowanych. Mówią w nich funkcjonariusze nowej władzy, a także zbrojni jej wrogowie, których głos zapisano podczas więziennych przesłuchań lub których dokumenty przejęto w wyniku obław. Tak widzieli swoje zwycięstwo ludzie Polski komunistycznej.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 75
  • Page Range: 86-101
  • Page Count: 16
  • Language: Polish