Playing with the occupier Cover Image
  • Price 4.90 €

Gra z okupantem
Playing with the occupier

Author(s): Agnieszka Dębska
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Opowieścią o relacjach polsko-niemieckich w okresie od wejścia Niemców do Warszawy w sierpniu 1915 do kryzysu przysięgowego w lipcu 1917 dopełniamy w „Karcie” cykl poświęcony I wojnie (poprzednie odsłony w numerach 78, 79, 80). Latem 1915 cały obszar – należącego przed wojną do Rosji – Królestwa Polskiego jest w rękach państw centralnych (Niemiec i Austro-Węgier). Zdobywcy dzielą ten teren na dwie strefy okupacyjne – niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie i austriackie Generalne Gubernatorstwo Lubelskie. Wobec osłabienia Rosji, Józef Piłsudski, ściśle dotąd współpracujący z Austrią (formalnie jako dowódca jednej z trzech legionowych Brygad), szuka sposobu, by uniezależnić się od dotychczasowego sojusznika.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 81
  • Page Range: 62-85
  • Page Count: 24
  • Language: Polish