KEY SUCCESS FACTORS FOR THE PROJECT AND ENTERPRISE IN THE TEMPORARY NETWORK Cover Image

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTU I PRZEDSIĘBIORSTWA W SIECI TYMCZASOWEJ
KEY SUCCESS FACTORS FOR THE PROJECT AND ENTERPRISE IN THE TEMPORARY NETWORK

Author(s): Marek Wirkus, Katarzyna Tubielewicz
Subject(s): Social Sciences, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: kryteria sukcesu projektu; kluczowe czynniki sukcesu projektu i przedsiębiorstwa; zarządzanie projektem; sieć tymczasowa

Summary/Abstract: Celem artykułu było określenie czynników sukcesu projektu oraz sukcesu przedsiębiorstwa w sieci tymczasowej realizującej projekt. Sieć tymczasowa powołana jest na określony czas do realizacji projektu o szczególnej złożoności techniczno-organizacyjnej, któregowykonanie przewyższa zdolności wykonawcze i kompetencje jednego przedsiębiorstwa.W niniejszym artykule na podstawie badań literatury, wywiadów ukierunkowanych z realizatorami wybranych złożonych projektów oraz obserwacji uczestniczących poszukiwanoczynników, które mają kluczowe znaczenie dla osiągniecia celu projektu. W artykule starano się rozszerzyć tego typu podejście w odniesieniu do przedsiębiorstwa zaangażowanegow realizację projektu w ramach sieci. Autorzy artykułu, aby móc mierzyć czynniki sukcesu, zidentyfikowali podstawowe kryteria i mierniki oceny sukcesu złożonego projektu orazmierniki sukcesu przedsiębiorstwa współrealizującego projekt w sieci, a także całej siecitymczasowej.

  • Issue Year: 26/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 75-87
  • Page Count: 13
  • Language: Polish