Seniors in the villages - changes in the approach to old age and old man in a dynamically changing environment Cover Image

Seniorzy na wsiach - przemiany w podejściu do starości i człowieka starego w dynamicznie zmieniającym się środowisku
Seniors in the villages - changes in the approach to old age and old man in a dynamically changing environment

Author(s): Katarzyna Białobrzeska, Cezary Kurkowski, Monika Maciejewska
Subject(s): Geography, Regional studies, Ancient World, Culture and social structure , Rural and urban sociology, Social Norms / Social Control
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Keywords: Seniors; fourth century; activity; rural environment;

Summary/Abstract: Artykuł porusza istotne kwestie funkcjonowania seniorów (w szczególności ich najstarszej grupy, określanej mianem grupy czwartego wieku) w środowiskach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Podstawą do podjętych badań i wynikających z nich diagnoz są analizy przemian zachodzących w postrzeganiu starości i starzenia się w kontekście polskim i międzynarodowym. W opracowaniu przestawione zostały wyniki badań dotyczące potrzeb osób starszych oraz sposobów i możliwości ich zaspokajania ze szczególnym uwzględnieniem warunków tworzonych przez społeczności lokalne. W odniesieniu do tego autorzy zastanawiają się nad możliwościami podejmowania i oferowania seniorom na wsiach propozycji działań i aktywności odpowiadających ich rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom.

  • Issue Year: 30/2017
  • Issue No: 30
  • Page Range: 113-130
  • Page Count: 18
  • Language: Polish