A journey to the „inside” of teachers` careers: On discovering the patos of pedeutology. A review of the book: Kariery zawodowe nauczycieli... Cover Image

Podróż do „wnętrza” nauczycielskich karier, czyli o odkrywaniu nowych ścieżek pedeutologii. Recenzja książki Hanny Kędzierskiej: Kariery...
A journey to the „inside” of teachers` careers: On discovering the patos of pedeutology. A review of the book: Kariery zawodowe nauczycieli...

Author(s): Monika Maciejewska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Summary/Abstract: Podróż do „wnętrza” nauczycielskich karier, czyli o odkrywaniu nowych ścieżek pedeutologii. Recenzja książki Hanny Kędzierskiej: Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu. Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek. A journey to the „inside” of teachers` careers: On discovering the patos of pedeutology. A review of the book: Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu by Hanna Kędzierska. Toruń 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek

  • Issue Year: IX/2013
  • Issue No: 1 (20)
  • Page Range: 112-117
  • Page Count: 6
  • Language: Polish